Släng inte bort pengar på dyra reklamkampanjer om du inte tänkt att hämta upp dem i sökmedia.


I ett ökande mediebrus där företagen ständigt pockar på vår uppmärksamhet tenderar vi att stänga av och sålla bort så mycket som möjligt av den reklam vi dagligen utsätts för. Men när vi själva aktivt letar efter en produkt eller tjänst välkomnar vi reklamen. Att ha med sig det vid planeringen av dina reklamkampanjer är extremt viktigt för en maximerad utdelning av investeringen. För att förtydliga belyser jag två typiska situationer.

Offlinekampanjer driver sök. I samband med att t ex resebolagen gör tvreklam för solresor ökar söken av dessa på sökmotorerna. Men just när vi exponeras för tvreklamen är vi oftast mer intresserade av att hinna fixa kaffe än att idel öra lyssna till avsändarens budskap. Dock fick vi en sprudlande härlig känsla av de vackra palmerna i ögonvrån och den härliga, medryckande musiksnutten. Tillbaka i soffan slår vi på vår laptop och passar på att söka solresor innan filmen börjar. Om du inte i en tidig planering av det strategiska marknadsföringsarbetet involverat sökmedia tappar du med största sannolikhet en mängd potentiella kunder till din konkurrent. Det är därför mycket viktigt att stärka upp dina kampanjer med sökpositionering och sponsrade länkar.

Flertalet du når är inte köpbenägna just då. Låt säga att ett företag som säljer badrum gör massiva marknadsföringansatsningar i radio och tidningar. Genom denna annonsering stärker de sitt varumärke och når en stor del av de kunder som funderar på eller har bestämt sig för att göra om badrummet hemma. Men når de dem som precis har bytt badrum eller de som är nöjda med vad de har? Möjligvis den senare gruppen om de lyckas skapa ett behov men förmodligen inte den första. Gemensamt för båda dessa grupper är dock att de troligtvis förr eller senare kommer att vilja göra om sitt badrum. Sitter de då och inväntar en ny annons från dig? Eller gör de ett försök att leta upp en gammal tidning där de tror sig sett din annons? Troligen inte. De går snarare in och söker på badrum på Google, Eniro, Hitta eller något annat typ av sökmedia. Finns du inte med vid sökresultatet kan man krasst påstå att du bedrivit kostsamma traditionella reklamkampanjer till dina konkurrenters glädje.

Dela på Facebook

Annonser

Funderingar


Det är påsk och jag hade inte för avsikt att sitta vid datorn. Men nu blev det så allafall, alla har liksom gått hem ändå…
Jag funderar på om jag gillar min nya stil (+20% vid datorn). Nybloggare och nytwittrare. Jag känner en sådan hat-kärlek till hela idén. Jag har svårt att förstå dessa frekventa statusuppdateringar och funderar på hur det verkligen praktiskt går till. Om man är på middag t ex, tar man då upp sin Iphone rätt och slätt och kör, eller passar man på under toalettbesöket? Och tappar man inte fokus på här och nu om man vid varje njutbar situation ska twittra om det? Det jag eftersöker är sundhet i social mediakonsumtion för vi får inte glömma bort vad som är viktigast – TRL.

Dela

Ditt varumärke är bara så starkt som dess rykte..


..det kan United Airlines intyga. Countrysångare Dave Carrol fick sin gitarr förstörd i bagagehanteringen när han flög med United Airlines. Som reaktion på Uniteds ointresse att ta på sig ansvaret eller ge någon form av ersättning, skrev han en sång om händelsen och lade upp på Youtube. Videon har visats över 8 miljoner gånger! Sociala medier har givit makt åt konsumenten, har du som företag råd att ignorera utvecklingen?

Sponsrade länkar eller sökpositionering?


Vissa menar att den organsika träfflistan är det enda som räknas medan andra är fan av sponsrade länkar. Vad ska man välja och hur bör man tänka? Nedan följer en handfull värdefulla tips för dig som vill ha lite vägledning gällande din representation på sökmotorerna. 

1. Det är sant att ögat främst betraktar de vänstra hörnet högst upp av träffresultatet, därav menar många att den organiska representationen också är den viktigaste. Undersökningar visar dock att en  bra representation organiskt i kombination med sponsrade länkar ökar klickfrekvensen betydligt för dem båda. Gillar man siffror så förekommer denna formel: organiskt 20% + SPL 10% = 60% klickfrekvens.    

2. Sökpositionering kan ta tid och det finns inga garantier. Det gör det svårt att arbeta med kampanjer. Sponsrade länkar däremot har mycket korta ledtider och kan effektivt användas vid tidsanpassade kampanjer. 

3. Undersökningar visar att outbildade och unga klickar i högre grad på sponsrade länkar. Vilken är din målgrupp? 

4. I genomsnitt ägnar man enbart 0,3 sekunder åt varje sökresultat. Att presentera rätt budskap blir därmed oerhört viktigt. Du kan aldrig helt och hållet styra vilket organsikt innehåll Google kommer att presentera vid en sökning. Med sponsrade länkar kan du däremot exakt styra vad som ska visas och leda in besökaren på rätt målsida.  

5. Betalningsmodellen för sponsrade länkar är vanligast enligt CPC förfarande. Det betyder att man enbart betalar då någon klickar på annonsen. I den organiska träfflistan kan man inte köpa en placering utan får istället tekniskt optimera websidan för valda sökord, så kallad sökpositionering. Vid denna form är betalningen oftast kopplad till resultatet. För att uppnå bästa resultat av din sökpositionering bör du därför först genomföra en  sökordsanalys där du ser över sökmönstret samt analyserar konverteringsgraden på dina nyckelord. På så sätt kan du välja en kombination av de sökord som dels har många sökningar men också faktiskt leder till köp.

Oavsett om du väljer sökpositionering, sponsrade länkar eller allra helst en kombination av dem – beakta nedanstående;

75% googlar före köp.

1/3 av svenskarna tror sig veta att de 10 första företagen Google presenterar är marknadsledande.

Vill du ha kvantitet eller kvalitet på besökarna från dina sponsrade länkar?


De flesta menar nog de senare. Men hur säkerställer man kvaliten då?

Om du skapar dina egna kampanjer kan du ta del av dessa tips. Anlitar du en byrå till att hantera dina kampanjer, får du genom att läsa nedanstående, kunskap om vilka frågor du bör ställa innan du bestämmer dig för vem du anlitar.

 • Dela in kampanjerna noga enligt affärsområde. Generella kampanjer minskar träffsäkerheten och blir i regel kostsamma.
 • Skapa sökordsportföljer där varje sökord är relevanta för annonsgruppen. Irrelevanta sökord minskar annonsgruppens totala CTR och ökar i slutändan kostnaden för kampanjen.
 • Se till att de sökord du har i sökordsportföljen förekommer i annonstexten och helst i rubriken.
 • Testa dig fram gällande olika CPC bud.
 • Fundera över kampanjens syfte när du väljer matchningstyp. Väljer du bred matchning krävs ofta att du kombinerar med negativa sökord.
 • Använd uppmaning till aktion i annonstexterna, t ex. ”Bli medlem idag” eller ”Boka direkt online”.
 • Skapa annonsvarianter och låt Google visa dig vilka buskap som skapar bäst CTR. Välj kontinuerligt bort de annonser med låg CTR.
 • Länka till rätt undersida. Handlar annonsen om barnvagnar länka då till undersidan som handlar om barnvagnar. Användaren är otålig och ej genomtänkta djuplänkar skapar hög avvisningsfrekvens.
 • Söker dina kunder efter dina produkter enbart dagtid och veckodagar, ställ in att kampanjen enbart visas måndag till fredag 8-17.
 • Har du ett begränsat geografiskt upptagningsområde, nyttja IP avgränsning för att annonserna enbart visas för sökningar gjorda i din region.

Att ignorera ovanstående resulterar med största sannolikhet i kostnadsineffektiva kampanjer.

Facebook för företag- Värdefulla tips.


Många företag har upptäckt affärsnyttan med Facebook och många fler är på väg. Men i den dagliga dialogen med företagen ställs ofta frågan, hur gör man då?

Allt beror på vilket syfte och mål du har med din sociala representation. Besvara först den frågan därefter kan du börja med det enklaste; skapa en fanpage eller grupp.

Nästa fråga; vilket lämpar sig då bäst, grupp eller fanpage?

En grupp är förträfflig vid opinionsbildning och diskussioner men är syftet att skapa ett långsiktigt engagemang är en fanpage bättre lämpad. Varför?

Jo för att;

 • En fanpage tillhandahåller värdefull statistik såsom antalet visningar, inlägg, kommentarer, ålder, kön mm. Den funktionen tappar du helt om du använder dig av en grupp.
 • De inlägg du själv gör på din fanpage läggs upp i dina medlemmars neewsfeeds.
 • En fanpage till skillnad från grupp möjligör kort URL, skaffa det här http://facebook.com/username
 • Vill du ha en fanbox på din egen websida krävs att du har en fanpage.
 • En fanpage kräver ingen personlig administratör vilket en grupp alltid gör.
 • En fanpage kan inte ändra namn efter registrering. Det skapar trygghet för den som blir medlem med tanke på de obehagliga namnbyten som skett för en del grupper.

Att tänka på;

 • Hantera din medlemmar med respekt, pracka inte på dem en oändlig massa informtion enligt envägskommunikation, då kommer de snart att tröttna.
 • Lyssna! Vad vill dina medlemmar ha och hur kan du ge dem det? Skapa värde för medlemmarna, varför ska de annars bli medlemmar av din fanpage? Lyckas du förmedla nytta, nöje och/eller tidsbesparing för dina medlemmar har du alla förutsättningar att lyckas.
 • Var tydlig med din närvaro. Uppdaterar du sidan endast en gång per vecka är det inga problem så länge du är tydlig med det.

Lycka till!

Läs mer om hur du kan använda Facebook Insights för att skapa en framgångsrik fanpage.

Annonser