Posts Tagged ‘ eniro ’

Eniro annonserar på Facebook, men varför djuplänkar de inte?


ENIRO – en trögflytande organisation, konservativ och modern på samma gång. Man vill inte släppa taget om sin baby (katalogen) och skapar en struktur där den inte går att plocka bort ur produktportföljen. Den är förvisso inte död, som många säger, samtalsmätningar och undersökningar bevisar motsatsen.  Men det finns såklart många företag som inte har någon nytta av att finnas sökbara i den vackra gula boken. Med argumentet att det är viktigt för dig som kund, och ett mervärde, att finnas med i samtliga utlämningsformer försöker man hålla katalogen vid liv. Viss konstgjord andning i socialistisk anda 😉 Jag tycker katalogen ska vara kvar men jag tyckte det var bättre förr när man kunde välja. Samtidigt utvecklar ENIRO flera toppenbra och innovativa tjänster och funktioner hela tiden. Dess egen representation och medverkan i nya medier är dock stundom lite smårolig.

Jag delar med mig av två iakttagelser som exempel;

1) Häromveckan fick jag ett mejl av ENIRO där de varnade mig för bluffakturor utskickade med avsändare EINIRO. Tack för informationen. Jag tänkte genast att jag retweetar det på Twitter. Men ack, de hade bara använt sig av mejlutskick denna gång. Så tokigt. De twittrar om både det ena och det andra så varför skippa detta? De går miste om möjligheten att leverera värdefull information till sina 300 följare som förmodligen är mycket intresserade av vad de har att säga eftersom de just är följare. De går även miste om att nå ut i de förlängda nätverket då viktig information oftast retweetas.

2) Eniro annonserar numera på Facebook.

De promotar den nya tjänsten med hotellbok direkt på ENIRO. Strålande bra tjänst! Man kan alltså söka hotell och direkt på ENIRO se antal lediga rum samt direkt boka rummet utan att behöva lämna ENIRO.  Men när jag klickar på annonsen kommer jag till startsidan som talar om för mig att jag måste fylla i ett sökord. Jag går genast ut. Hög avvisningsfrekvens på den annonsen är nog ingen högoddsare. Annonserna är ju geografiskt selekterbara och man skulle väl kunna ta sig an mödan att göra en geografisk indelning av kampanjen och djuplänka  till hotell + ort. Förmodligen tänker Eniro att det är enkelt att bara fylla i ”Hotell” samt ”Ort” men jag vill upplysa om att för varje klick du tvingar på konsumenten tappar du 33% av dem.

Annonser

Tappa inte kunden mitt i köpprocessen


Att god representation i sökmedia är av största vikt för företag idag är vi nog alla rörande överens om. Än dock brister många företag just på detta område vilket medför att de tappar en stor del potentiella kunder som de kämpat hyfsat hårt för. Men att välja rätt kanaler och rätt produkter är inte helt enkelt. Och för att uppnå optimal sökmediamedverkan krävs förarbete och en gedigen analys där följande bör genomföras;

Ta reda på vilka sökbegrepp din målgrupp använder när de söker efter dina produkter eller tjänster. Har du Google Analytics kan du se vilka sökord som lett besökaren in till din sajt från sökmotorerna. Genom att sätta upp mål kan du sedan analysera vilka sökord som leder till konvertering. Men du bör inte nöja dig där. Var kunden befinner sig i köpprocessen styr nämligen vilka sökord som används. Sökningen i ett tidigt stadie är oftast generell och leder kanske inte alltid till konvertering. Dock var det kanske via just det sökordet som kunden hittade till dig från första början och hade du inte haft synbarhet på det sökordet hade du kanske inte fått konverteringen i slutändan. Genomför därmed en analys av samtliga sökord som lett besökare till din sajt. Inkludera även dem och du undviker tapp någonstans på vägen.

Sökmedia är inte bara sökmotorer. Var kunden befinner sig i köpprocessen bestämmer även vilken sökmediakanal som används. Det finns en mängd sökmedier såsom onlinekataloger och nischade medier där framförallt det sistnämnda har fått ett betydande uppsving den senaste tiden. Att ignorera dess styrka och betydelse i köpprocessen kan leda till att du tappar kunden. För vad hjälper det om du är galant optimerad organsikt, om sökmotorerna enbart var informationskällan och konverteringen skedde från Eniro?, eller från en nischad sajt?

Nu kan du dock inte längre förlita dig på egen statistik utan får gå ut och inhämta information om sökmönstret på de olika kanalerna. Att ta för givet att de sökord som är optimala för exempelvis Hitta är detsamma för Eniro är inte så klokt. Eniro och Hitta är, trots uppenbara likheter, vitt skilda i organisatorisk uppbyggnad och uppvisar för de allra flesta branscher stora olikheter mellan sökbegreppen.

Att välja rätt produkt kräver kunskap om de olika sökmediernas egenskaper. Vissa sökmedier erbjuder fasta placeringar medan andra arbetar med dynamiska träfflistor. Då felaktiga produktval resulterar i antingen över- eller underinvestering är det viktig att känna till vilka produkter som krävs för att uppnå just dina uppsatta placeringsmål.


Annonser