Posts Tagged ‘ grupp ’

Facebook för företag- Värdefulla tips.


Många företag har upptäckt affärsnyttan med Facebook och många fler är på väg. Men i den dagliga dialogen med företagen ställs ofta frågan, hur gör man då?

Allt beror på vilket syfte och mål du har med din sociala representation. Besvara först den frågan därefter kan du börja med det enklaste; skapa en fanpage eller grupp.

Nästa fråga; vilket lämpar sig då bäst, grupp eller fanpage?

En grupp är förträfflig vid opinionsbildning och diskussioner men är syftet att skapa ett långsiktigt engagemang är en fanpage bättre lämpad. Varför?

Jo för att;

  • En fanpage tillhandahåller värdefull statistik såsom antalet visningar, inlägg, kommentarer, ålder, kön mm. Den funktionen tappar du helt om du använder dig av en grupp.
  • De inlägg du själv gör på din fanpage läggs upp i dina medlemmars neewsfeeds.
  • En fanpage till skillnad från grupp möjligör kort URL, skaffa det här http://facebook.com/username
  • Vill du ha en fanbox på din egen websida krävs att du har en fanpage.
  • En fanpage kräver ingen personlig administratör vilket en grupp alltid gör.
  • En fanpage kan inte ändra namn efter registrering. Det skapar trygghet för den som blir medlem med tanke på de obehagliga namnbyten som skett för en del grupper.

Att tänka på;

  • Hantera din medlemmar med respekt, pracka inte på dem en oändlig massa informtion enligt envägskommunikation, då kommer de snart att tröttna.
  • Lyssna! Vad vill dina medlemmar ha och hur kan du ge dem det? Skapa värde för medlemmarna, varför ska de annars bli medlemmar av din fanpage? Lyckas du förmedla nytta, nöje och/eller tidsbesparing för dina medlemmar har du alla förutsättningar att lyckas.
  • Var tydlig med din närvaro. Uppdaterar du sidan endast en gång per vecka är det inga problem så länge du är tydlig med det.

Lycka till!

Läs mer om hur du kan använda Facebook Insights för att skapa en framgångsrik fanpage.

Annonser
Annonser