Posts Tagged ‘ hitta ’

Tappa inte kunden mitt i köpprocessen


Att god representation i sökmedia är av största vikt för företag idag är vi nog alla rörande överens om. Än dock brister många företag just på detta område vilket medför att de tappar en stor del potentiella kunder som de kämpat hyfsat hårt för. Men att välja rätt kanaler och rätt produkter är inte helt enkelt. Och för att uppnå optimal sökmediamedverkan krävs förarbete och en gedigen analys där följande bör genomföras;

Ta reda på vilka sökbegrepp din målgrupp använder när de söker efter dina produkter eller tjänster. Har du Google Analytics kan du se vilka sökord som lett besökaren in till din sajt från sökmotorerna. Genom att sätta upp mål kan du sedan analysera vilka sökord som leder till konvertering. Men du bör inte nöja dig där. Var kunden befinner sig i köpprocessen styr nämligen vilka sökord som används. Sökningen i ett tidigt stadie är oftast generell och leder kanske inte alltid till konvertering. Dock var det kanske via just det sökordet som kunden hittade till dig från första början och hade du inte haft synbarhet på det sökordet hade du kanske inte fått konverteringen i slutändan. Genomför därmed en analys av samtliga sökord som lett besökare till din sajt. Inkludera även dem och du undviker tapp någonstans på vägen.

Sökmedia är inte bara sökmotorer. Var kunden befinner sig i köpprocessen bestämmer även vilken sökmediakanal som används. Det finns en mängd sökmedier såsom onlinekataloger och nischade medier där framförallt det sistnämnda har fått ett betydande uppsving den senaste tiden. Att ignorera dess styrka och betydelse i köpprocessen kan leda till att du tappar kunden. För vad hjälper det om du är galant optimerad organsikt, om sökmotorerna enbart var informationskällan och konverteringen skedde från Eniro?, eller från en nischad sajt?

Nu kan du dock inte längre förlita dig på egen statistik utan får gå ut och inhämta information om sökmönstret på de olika kanalerna. Att ta för givet att de sökord som är optimala för exempelvis Hitta är detsamma för Eniro är inte så klokt. Eniro och Hitta är, trots uppenbara likheter, vitt skilda i organisatorisk uppbyggnad och uppvisar för de allra flesta branscher stora olikheter mellan sökbegreppen.

Att välja rätt produkt kräver kunskap om de olika sökmediernas egenskaper. Vissa sökmedier erbjuder fasta placeringar medan andra arbetar med dynamiska träfflistor. Då felaktiga produktval resulterar i antingen över- eller underinvestering är det viktig att känna till vilka produkter som krävs för att uppnå just dina uppsatta placeringsmål.


Annonser
Annonser