Posts Tagged ‘ kommunikation ’

Suveräna tips för att skapa relevant content till din fanpage


Har du svårt att komma på relevanta inlägg till din fanpage?

Har du hamnat i ett läge där du enbart skriver om dina egna produkter och tjänster? Läs den här artikeln och få inspiration till att utveckla en vinnande fanpage.

Som du säkert vet gäller det att att tänka till kring din kommunikation på Facebook. Relevant information som skapar värde för dina gillare är A-O för en framgångsrik närvaro. Men vad är relevant information? Till att börja med är det oerhört beroende av vilka förväntningar du har skapat hos din gillare. Men generellt så kan man säga att det viktigaste är att lära känna dina gillare och utveckla kommunikationen därefter. Ett effektivt sätt att utveckla en framgångsrik kommunikationsstrategi är att använda Insights. Läs mer i min artikel om Facebook Insights.

Oavsett vilken strategi du använder kan det vara värdefullt med inspiration ibland. Och nu tänkte jag ge dig ett mycket bra tips.

Google Trender kan hjälpa dig att skapa relevant innehåll till din fanpage utifrån vad din målgrupp är intresserad för tillfället. Låt oss ta ett exempel i realtid.

På bilden nedan har jag gjort en sökning utan att skriva in sökord eller vald kategori, valt sökningar i Sverige och de 7 senaste dagarna.

Högst upp bland ”ökande sökningar” ligger Charlie Chaplin. Det beror dels på att han föddes den 16 april 1889 och dels på att Google uppmärksammade det och firade födelsedagen med en Youtubefilm i loggan. Min fråga är; hade du tänkt på de ökade sökningarna de sju senaste dagarna det om jag inte just berättat det för dig?

Hur skulle man då kunna använda den här informationen? Arbetar du med kultur, teater eller film är det ett genialt tillfälle att dra nytta av uppståndelsen och skriva om det på sin fanpage. Med lite fantasi kan man säkert hitta fler kopplingar än så.

Vi tar ett exempel till.

Du kan även lägga till en kategori till din sökning. På bilden nedan har jag gjort samma sökning som innan med enda skillnaden att jag valt kategori ”Livsstilar”. Allra högst upp ligger Dalai Lama vilket med största sannolikhet beror på att han befinner sig i Sverige just nu. Arbetar du med hälsa, är du en livsstilscoach eller säljer du spikmattor 😉 [se min smile för allt i världen] kan du med fördel posta information om hans Sverigebesök på din fansida.

Vad är nyttan med ovanstående?
Till att börja med så går du utanför din egen verksamhet. Du skapar ett mervärde för dina gillare och du håller dem uppdaterade på det senaste. Det blir mer intressant att följa/gilla dig. För det andra skapar det viral spridning för att det är högaktuell information. Den typen av information vill människor sprida.

Annonser

Du har makt, nyttja den väl.


För en vecka sedan prickade jag in årets bästa föreläsning anordnat av MIU. Magnus Hedberg, känd från tv3:s Lyxfällan, föreläste om hur alla i organisationen är säljare. Han pratade om vikten av att vara medveten om hur du kommunicerar såväl internt som externt.

Det var oerhört inspirerande. Sammanfattningsvis är den totala förmedlade upplevelsen av din verbala, icke verbala och paraverbala kommunikation avgörande för hur väl du uppnår personliga och affärsmässiga mål. Att initialt ge ett dåligt intryck kan vara svårare än du tror att vända till positivt. Det beror naturligtvis på graden av det och hur lång tid du har på dig att reparera men faktum är att förmedlar du en upplevelse av dig själv eller ditt företag kommer mottagaren, medvetet eller omedvetet, leta efter saker som bekräftar det som denne redan upplevt.

På ett företag är alla med och bidrar. Receptionisten kan bemöta en kund med ett leende eller med en barsk ton, kundtjänst kan bemöta en fakturafråga sakligt och vänligt, eller osakligt och oförskämt, VD:n kan ge en anställd en uppmuntrande kommentar när hon träffar denne i korridoren eller ge en gliring om varför det alltid är stökigt i köket. Och allt detta just när din kära kund är på besök hos dig. Den enskilda händelsen kanske påverkade intrycket av ditt företag minimalt men sammantaget var det avgörande för om din kund skulle ligga på plus, minus eller vara neutral inför ert möte. Visst är det intressant? Du har makt, nyttja den väl.

Differentiera mera


Är du ett av de företagen som buntar ihop de digitala kanalerna och haffsar dit en etikett: ”Strategi digitala kanaler”? Du länkar Facebook kontot till Twitter kontot och slår, gällande social medienärvaro, två flugor i en smäll. Du kommunicerar på din fanpage som du gör på hemsidan.

Kliv i så fall ur ditt monotona förhållningssätt och börja se möjligheterna.

Varje kanal har olika egenskaper och användaren nyttjar dem av olika syften. En twitteranvändare loggar varken in nollställd eller med en gemensam-för-alla-sociala-medier-förväntan. Tänk på det när du sätter strategin för hur, när och vad som ska kommuniceras.

Använd kanalernas olikheter till att stärka bandet mellan dig och dina gillare/följare/kunder. Istället för att befinna dig milsvid, kilometervis eller i bästa fall metervis ifrån dina kunder har du en möjlighet att stå i samma rum. En fantastisk möjlighet för alla som vill se den.

Annonser