Posts Tagged ‘ mätverktyg ’

Har du en Facebook fanpage men inte använder Insights?


Om ditt företag har en fanpage på Facebook har du gratis tillgång till värdefull statistik via Facebooks egna verktyg Insights. En effektiv hjälp för dig som vill skapa en framgångsrik fanpage.

(Är du administratör av sidan hittar du länken i vänsterfältet på din fanpage.)

Nedan följer fyra tips på hur du enkelt kan dra nytta av verktyget för att utvärdera dina insatser i kanalen.

1) Under avsnittet ”användare” kan du se hur många likes din fanpage har samt hur stor del av dem som är aktiva. Grafen visar även hur aktiviteten är utspridd över tid. Exemplet nedan visar 6 toppar över en tidsperiod på en månad. Topparna beror på att inlägg gjordes av fanpageexemplets ägare vid dessa tidpunkter. Det intressanta förutom det uppenbara är att statistiken kan ge dig värdefull information om vilka ämnen/budskap som engagerar dina gillare. Oerhört värdefull information vid planerande av marknadsaktiviteter.

Aktiva användare

2) Du kan även följa sambandet mellan antalet nya gillare och aktivitiet på sidan. I grafen visas även antalet som slutar att gilla din fanpage. Det möjliggör uppföljning av vilka aktiviteter/ämnen/budskap som genererar nya gillare samt vilka som driver gillare till att sluta gilla. Kuriosa; varje gång någon genomför en gillamarkering sprids det till 15-20% av dennes nätverk.

3) Demographics visar i vilket ålderspann och vilket kön du har flest gillare. Med denna information kan du anpassa dina budskap till att matcha målgruppen, vilket är förträffligt om syftet med budskapet ska engagera eller tilltala redan hängivna gillare.

4) Den geografiska spridningen hjälper dig t ex vid planering av lokala aktiviteter och erbjudanden.

För att lägga i ännu en växel kan du som vill även koppla på Google Analytics. Mats Ståhle beskriver enkelt i sin blogg hur man går tillväga: Sökmotoroptimering Sverige

Annonser
Annonser