Posts Tagged ‘ personlig utveckling ’

Du har makt, nyttja den väl.


För en vecka sedan prickade jag in årets bästa föreläsning anordnat av MIU. Magnus Hedberg, känd från tv3:s Lyxfällan, föreläste om hur alla i organisationen är säljare. Han pratade om vikten av att vara medveten om hur du kommunicerar såväl internt som externt.

Det var oerhört inspirerande. Sammanfattningsvis är den totala förmedlade upplevelsen av din verbala, icke verbala och paraverbala kommunikation avgörande för hur väl du uppnår personliga och affärsmässiga mål. Att initialt ge ett dåligt intryck kan vara svårare än du tror att vända till positivt. Det beror naturligtvis på graden av det och hur lång tid du har på dig att reparera men faktum är att förmedlar du en upplevelse av dig själv eller ditt företag kommer mottagaren, medvetet eller omedvetet, leta efter saker som bekräftar det som denne redan upplevt.

På ett företag är alla med och bidrar. Receptionisten kan bemöta en kund med ett leende eller med en barsk ton, kundtjänst kan bemöta en fakturafråga sakligt och vänligt, eller osakligt och oförskämt, VD:n kan ge en anställd en uppmuntrande kommentar när hon träffar denne i korridoren eller ge en gliring om varför det alltid är stökigt i köket. Och allt detta just när din kära kund är på besök hos dig. Den enskilda händelsen kanske påverkade intrycket av ditt företag minimalt men sammantaget var det avgörande för om din kund skulle ligga på plus, minus eller vara neutral inför ert möte. Visst är det intressant? Du har makt, nyttja den väl.

Annonser
Annonser