Posts Tagged ‘ Sime ’

Facebook företag – hur kan jag synas?


”Det är dyrt”, ”det är gratis”, ”det går inte att mäta”, ”det är farligt”, ”människor kommer skriva elaka saker om mitt företag”, ”det ger ingenting”.  – Spridda åsikter (fördomar) om Facebook när man frågar svenska företag.

Jag var och och lyssnade till Facebooks Christian Hernandez som på Sime 2010 berättade om hur varumärken blir sociala. Han berättade om de olika möjligheterna att synas på Facebook. Och då slog det mig hur annorlunda många företag ser på Facebook som annonseringsplats. Christian vill att vi ser Facebook som ett ”huge social network” (of course) men också som ” a micro targeting platform”. Det finns alltså två olika vägar att ta när du väl bestämt dig för att ditt företag ska synas på Facebook. Helst av allt bör vägarna ju förr desto bättre korsas. Vad menar jag med det? Jag börjar med att förklara  de olika möjligheterna på Facebook.

Fanpage – det är gratis för alla företag. En liten minihemsida inne på Facebook skulle man kunna säga. Exempel; Hoppets Stjärna fanpage.

Social Ads – idag den vanligaste formen av annonsering på Facebook. Social ads är de annonser som är placerade i högermarginalen på profilsidorna. Annonserna kan styras in på kön, ålder, ort, civiltillstånd, intressen och utbildning. De kan även styras till att visas enbart för gillare av en viss fanpage eller utesluta visningar för gillare av en viss fanpage. De kan köpas enligt CPC eller CPM modell. Ofta syftar dessa annonser till att driva trafik till företagets webbsida eller fanpage.

Engagement Ads – är annonser med någon form av interagerande. Syftet är att engagera användaren. Det kan exempelvis vara att besvara en fråga direkt i annonsen, röstningsannonser etc. Dessa annonser kan du ej administrera själv, de har dessutom ett minimum ordervärde på 75 000 SEK.

För att lyckas på Facebook bör du till att börja med skapa en strategi som fungerar som en karta för hur du ska uppnå dina uppsatta mål med din investering/engagemang. Utifrån det väljer du vilken väg du ska gå. Ofta krävs att du skapar en mix av ovanstående. Som Christian sa; ”En fanpage är gratis men det krävs betalande annonsering för att skapa viral sparkle”.

Det är nog sant i många fall, dock inte alla. Jag har erfarenhet av flera fanpages som vuxit helt och hållet med enbart företagets tidsinsats. Vilket för oss till hurvida annonsering på Facebook är dyrt eller gratis. Det är naturligtvis en helt irrelevant fråga som är omöjlig att svara på. Det beror ju naturligtvis på vilka mål du som företag satt upp. Men det jag definitivt kan tala om för dig är att det är INTE gratis. Tid är pengar och ett engagemang på Facebook kräver tid.

Tiden bör delas upp enligt följande;

1) Fastställa mål
2) Fastställa KPI:er
3) Skapa en fanpage, ads kampanjer, virala kampanjer utifrån ovanstående
4) Underhålla din fanpage med uppdateringar och besvara kommentarer och inlägg
5) Mäta resultatet

Mitt råd är att börja prova i mindre skala. Testa, utvärdera, gör om, gör bättre, gå vidare. Och är du rädd att ge dig in i den sociala medie världen för att människor ska skriva elakheter om ditt företag. Händer det, så händer det oavsett om du finns delaktig på plattformen eller inte. Då hoppas jag att du ser att det är bättre att delta i dialogen än att blunda för den.

Gillade du det här inlägget kanske du även gillar Facebook för företag – värdefulla tips eller Har du en fanpage men inte använder insights?

Annonser

Sime 2010


Idag har jag deltagit i Sime Conference i Stockholm. För dig som undrar vad Sime är så definieras det enligt följande på den egna webbsidan; SIME brings world class speakers from the Internet, media, telecom and entertainment industries together with entrepreneurs, journalists, marketing professionals and other decision makers.

Jag blev inbjuden av min kära vän Martin Stober. Tack snälla. Vi har fått lyssna till en mängd intressanta föreläsare bland andra Christian Hernandez Gallardo, Head of International Business Development Facebook, Blondinbella och Googles nya Business Development [no name]

Sime 2010

Förvånande nog bjöd dagen på många blandade bidrag där Blondinbella faktiskt var den som gav upphov till mest inspiration. Hon var en frisk fläkt skulle man kunna säga. Mitt favoritcitat är; ”Today, when small magazines put me on the cover, I help them more then they help me”. Det märks att tjejen föreläser om self esteem.

Sime 2010

Det är alltid roligt att läsa Twitterflödet före, under och efter sådana här seminarier. Till de första tweetsen lyckas jag alltid använda fel hashtag, glömmer en siffra eller missar en förkortning. Denna gång missades att 10 skulle adderats efter Sime.
Det citeras, hookas upp och kommenteras på Twitter. Man connectar med vissa och med andra kan man undra om man verkligen deltagit på samma seminarie.

Min förhoppning är att efter morgondagen återge en samlad bild av Simedagarna.

Annonser