Posts Tagged ‘ sponsrade statusrader ’

Är sponsrade statusuppdateringar på Facebook något för ditt företag?


Häromveckan nyttjade jag mitt Twitterforum och ställde frågan om någon har köpt statusuppdateringar på Facebook och om de i så fall ville dela med sig av bra och dåliga erfarenheter. Jag fick en del skeptiska svar som exempelvis: ”Oäkta är dåligt” och ”Jag är rädd för badwill”

Dessa tankar for också genom mitt huvud när jag i veckan träffade Social Communications som erbjuder denna typ av marknadsföring. Man nyttjar trots allt en annan privatpersons röst. Men bör man dock så lättvindigt förkasta ett koncept med bevisligen hög konverteringsgrad? Jag köper argumenten att ambassadörsverksamhet helt utan utomstående incitament uppnår större genomslagskraft och att man som ambassadör löper risken att trötta ut sina Facebookvänner. Men vi är inte där än, och bör man inte se möjligheten idag?

Genom att selektera ett urval av ambassadörer vars nätverk speglar din målgrupp får du som företag en möjlighet att kommunicera nära din målgrupp. Det finns med säkerhet en mängd produkter och tjänster, exempelvis dem med stark anknytning till personliga värderingar, som inte är optimala för denna typ av marknadsföring. Jag tror inte heller på idén för aktörer med stark nisch då målgruppsselekteringen inte går så djupt. Och som med all marknadsföring online bör den innehålla värde för mottagaren som i förlängningen skapar värde för avsändaren. Dels ökar det antal positiva upplevelser av reklamen men påverkar även den virala spridningen, vilket du som annonsör inte betalar för. Ett genomtänkt budskap kan mao bli långlivat utan någon förlängd marknadsföringskostnad.

När det kommer till frågan om det kan skapa badwill så ser jag inte någon förhöjd risk med denna typ av marknadsföring så länge du arbetar med ett värdeskapande budskap och en väl avvägd utskicksfrekvens.

Jag är öppen för dina åsikter, kommentera gärna.

Dela på Facebook

Annonser
Annonser